Sąlygos ir taisyklės

1. Klientas, užsisakydamas prekes iš ŽIRAFAFA.LT parduotuvės, turi užsiregistruoti ŽIRAFAFA.LT internetinėje svetainėje, įvesti savo registracijos vardą ir slaptažodį. ŽIRAFAFA.LT patvirtina, jog registracijos faktas nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti ŽIRAFAFA.LT informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. ŽIRAFAFA.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. ŽIRAFAFA.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus ŽIRAFAFA.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas ŽIRAFAFA.LT parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes ŽIRAFAFA.LT parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, ŽIRAFAFA.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.